Quen somos?

  • 1/1/70 1:00 AM

OEPM e a protección dos dereitos de Propiedade Industrial.

A Oficina Española de Patentes e Marcas, O.A. (OEPM) correspóndelle, tal como dispón o artigo 3 punto 4 do Real decreto, 1270/1997, do 24 de xullo, polo que se regulamenta, “promover iniciativas e desenvolver actividades conducentes ao mellor coñecemento e á máis adecuada protección da propiedade industrial”.

A falsificación representa unha grande ameaza para a innovación, o crecemento económico, o benestar social e a saúde, tanto a nivel de España coma da Unión Europea e global. O aumento na proporción de produtos falsificados no comercio mundial é profundamente preocupante, e claramente esixe unha acción coordinada, a todos os niveis, para ser abordada na súa totalidade.

No seu afán de mellora e vocación de servizo público, a OEPM contribúe activamente á observancia dos dereitos de propiedade industrial impulsando e participando en distintas e variadas iniciativas, a saber:

  • Comisión Intersectorial para actuar contra as actividades vulneradoras de Dereitos de Propiedade Industrial: Real decreto 54/2014, do 31 de outubro, polo que se crea e regulamenta a comisión intersectorial para actuar contra as actividades vulneradoras dos dereitos de propiedade intelectual. consultar no BOE.

O obxecto da Comisión é a coordinación operativa das Administracións Públicas entre si e destas coas organizacións privadas dedicadas á protección dos dereitos de propiedade industrial para o estudo, proposta e execución das actuacións destinadas a previr e eliminar as condutas vulneradoras destes dereitos. A Comisión actúa como canle das accións que sexan necesarias para o cumprimento dos fins do Observatorio Europeo para a loita contra a falsificación.

  • Mesa do intrusismo: constituída polo MINCOTUR en decembro de 2018 co fin de coordinar aos sectores público e privado para previr e eliminar as condutas vulneradoras dos dereitos de propiedade industrial.

A OEPM realiza e difunde campañas de sensibilización:

  • Campañas de sensibilización xerais
  • Campañas de sensibilización con organismos públicos
  • Elaboración de material divulgativo para a mocidade
  • Concurso de carteis, fotografía baixo a temática "STOP FALSIFICACIÓNS"

 

Para máis información visite o punto 3.2. CAMPAÑAS e 4. PUBLICACIÓNS E NOVIDADES deste mesmo portal.

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

OK | Más información