Qui som?

  • 01/01/70 01:00

L’OEPM i la protecció dels drets de Propietat Industrial.

A l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. (OEPM) li correspon, tal com disposa l’article 3 punt 4 del Reial decret 1270/1997, de 24 de juliol, pel qual es regula, “promoure iniciatives i desenvolupar activitats conduents al millor coneixement i a la més adequada protecció de la propietat industrial”.

La falsificació representa una gran amenaça per a la innovació, el creixement econòmic, el benestar social i la salut, tant a Espanya com dins l’àmbit de la Unió Europea i global. L’augment en la proporció de productes falsificats al comerç mundial és profundament preocupant, i clarament exigeix una acció coordinada, de tots els nivells, per ser abordada en la seva totalitat.

En el seu afany de millora i vocació de servei públic, l’OEPM contribueix activament a l’observança dels drets de propietat industrial impulsant i participant en iniciatives diferents i variades, com ara:

  • Comissió Intersectorial per actuar contra les activitats vulneradores dels Drets de Propietat Industrial: Reial decret 54/2014, de 31 de gener, pel qual es crea i regula la Comissió intersectorial per actuar contra les activitats vulneradores dels drets de propietat industrial. Consultar al BOE.

L’objecte de la Comissió és la coordinació operativa de les Administracions Públiques entre si i d’aquestes amb les organitzacions privades dedicades a la protecció dels drets de propietat industrial per a l’estudi, proposta i execució de les actuacions destinades a prevenir i eliminar les conductes que vulnerin aquests drets. La Comissió actua com a via de les accions que siguin necessàries per al compliment de les finalitats de l’Observatori Europeu per a la lluita contra la falsificació.

  • Mesa de l’intrusisme: constituïda pel MINCOTUR el desembre de 2018 a fi de coordinar els sectors públic i privat per prevenir i eliminar les conductes que vulnerin els drets de propietat industrial.

L’OEPM realitza i difon campanyes de sensibilització:

  • Campanyes de sensibilització generals
  • Campanyes de sensibilització amb organismes públics
  • Elaboració de material divulgatiu per a joves
  • Concurs de cartells, fotografia sota la temàtica "STOP FALSIFICACIONS"

Per a més informació visiti el punt 3.2. CAMPANYES i 4. PUBLICACIONS I NOVETATS d’aquest mateix portal.

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

OK | Más información