Datos e estatísticas

  • 1/1/70 1:00 AM

Estatísticas nacionais:

  • Intervención e forzas e corpos de seguridade do Estado:

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/

  • Datos da Axencia Tributaria:

Axencia Tributaria - Loita contra as falsificacións

Estudos realizados polo Observatorio da UE e a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE)

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019