Pateixes vulneració de la teva marca / disseny / patent / model d’utilitat?

  • 01/01/70 01:00

Les actuacions referents a la lluita contra la falsificació i la usurpació de marca poden desenvolupar-se a dos nivells o en dos àmbits diferents: quan els esmentats productes es troben ja dins del mercat espanyol, o bé en el moment d’entrar a Espanya, i per tant al mercat interior de la Unió Europea, per qualsevol lloc fronterer.

Lluita contra la pirateria dins del mercat espanyol.

Des de l’OEPM sempre recomanem que abans d’anar a la via judicial, hom contacti amb el possible infractor, mitjançant comunicació fefaent (burofax o equivalent) on se’l requereixi extrajudicialment per a la cessació de la conducta que vulneri els drets que l’emparen. Si ja heu pres aquesta iniciativa sense èxit, el següent pas seria posar una denúncia. Seria aconsellable que contacteu amb un advocat especialista en Propietat Industrial, per a això us recomanem que us poseu en contacte amb el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial, amb pàgina web www.coapi.org.

Els delictes comesos contra els drets de propietat industrial degudament registrats són perseguibles d'ofici. Això no obstant, hi ha la possibilitat de dur a terme la denúncia corresponent. Per a la seva realització contacteu amb els telèfons i adreces de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat: Policia Nacional (091) Policia Municipal (092). Així mateix, podeu anar al servei més proper de la Guàrdia Civil o contactar amb el 062.

La denúncia pot formalitzar-se bé per escrit, bé verbalment en forma de declaració, en la qual heu de fer constar la identitat del denunciant així com totes les notícies que es tinguin sobre el fet i les seves circumstàncies, dades aquestes de gran ajuda a l'hora d'orientar i donar celeritat a l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

També podeu posar una denúncia per via telefònica al 902 102 112; després heu d’anar a signar-la per a la seva ratificació. Heu de donar totes les dades del cas i aportar totes les proves que pugueu obtenir. Podeu trobar informació ampliada a www.policia.es

D'altra banda i per als casos d'intervencions d'ofici, l'OEPM compta des de principis de l’any 1999 amb un punt de contacte encarregat de possibilitar una persecució adequada dels delictes contra la Propietat Industrial. A través d'aquest punt de contacte, l'OEPM col·labora activament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i proporciona en temps real informació sobre titulars de drets de propietat industrial i els seus representants davant de l'Oficina. Les dades del punt de contacte són:

  • Fax: (91) 349 68 56
  • Telèfon: 902 157 530 / 910 780 780 / 913 496 817 
  • Adreça electrònica: Tribunales@oepm.es

Lluita contra la pirateria a les fronteres duaneres.

Sens perjudici dels supòsits d'actuació d'ofici per part de les autoritats duaneres, en virtut de l'habilitació que els atorga la normativa comunitària vigent en matèria de lluita contra la pirateria i la usurpació de marca, actuació per a la qual l'Oficina Espanyola de Patents i Marques presta també la seva col·laboració en els mateixos termes assenyalats en l'apartat anterior, els interessats poden presentar també demanda d'intervenció per a la retenció de mercaderies sospitoses de vulnerar drets de propietat industrial, les quals han d'anar dirigides a la Subdirecció General de Gestió Duanera pertanyent al Departament de Duanes i Impostos Especials.

Presentada la sol·licitud i la documentació acreditativa de l'existència i vigència dels drets i en vista d'aquesta, es pot acordar la retenció de les mercaderies i impedir-ne així l'ingrés als canals comercials de distribució. La retenció té una durada limitada i s'ha de presentar la demanda corresponent, o bé una sol·licitud de substitució per la mesura cautelar corresponent en el termini màxim de 10 dies.

La pàgina web de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària proporciona major informació sobre els procediments duaners a seguir en aquests supòsits:

Agència Tributària-Protecció de la Propietat Intel·lectual

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

OK | Más información